Eitrefjell Telemarkklubb held til på Vendehjulet ved Ørsta Skisenter. Ørsta ligg midt i hjartet av dei idylliske Sunnmørsalpane og er heimkommunen til Ivar Aasen.
er kjende toppar som lokkar skientusiastar frå inn og utland til Ørsta.

"I nærheten av Ørsta kan det være vanskelig å velge blant alle godbitene. Vi gikk på Grøtdalstind og tipser i tillegg om mulighetene på Saudehornet og Skårasalen."

fredag 20. september 2013

Info Årsmøtet

Start Årsmøte kl.18.00.
Vi har så klart muligheit for å reise fram tidligare, så vil tru at nokre av oss reiser fram rundt kl.15.
Middag blir etter vi er ferdig med sjølve møtet.

Sakliste

1.       Valg av møteleiar : 
2.       Valg av 2 medlemmar til å underteikne protokollen : 
3.       Godkjenning av innkalling :
4.       Årsberetning 2013 : Rune
5.       Regnskap 2013 : Kristian
6.       Forslag til budsjett 2014 : Kristian
7.       Valg av nytt styre og andre tillitsverv :
Sittande styre 2012-2013 :
Leiar : Rune Lied (2012-2014)
Nestleiar : Frank Velle (på valg)
Styremedlem : Kristian Ose Silseth (på valg, inn i 2012 for Chr. Melle)
Styremedlem : Trond Barstad ( 2012-2014)
Styremedlem : Jan Erik Engeset (2012-2014)
Valgnemd : Sjur Bjørdal og Jan Åge Høydal
Valg 2013:
1.1              Nestleiar
1.2              Styremedlemar
1.3              2 revisorer :
1.4              Valgkomite 2 stk :
1.5              Eventuelle andre forslag etter forslag frå styret

8.       X2 Fjelltelemark 2014
9.       Innkomne forslag :
10.     Eventuellt :

Følg med her og på Facebook.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar